MÓJ PRĄD

Firma Solid Energy Group nieustannie monitoruje programy rządowe, pomagając swoim klientom w uzyskaniu wsparcia w ramach progamów:
  • PROGRAM MÓJ PRĄD
  • PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
  • a także ulgi podatkowej min. ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ
Pomagamy Państwu na etapie składania wniosków oraz dokumentacji do zakładu energetycznego. 
Najważniejsze punkty programu MÓJ PRĄD
  • Dofinansowanie dla osób fizycznych inwestujących w instalacje fotowoltaiczne może wynosić do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. Zł
  • Instalacje objęte programem posiadają moc 2-10 kilowata (kW).
  • Do wniosku należy dołączyć: fakturę, dowód zapłaty faktury, dokumentu potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.
  • Wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania
  • Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.4
Wnioski online:
Fotowoltaika Panele fotowoltaiczne instalacje inteligentne Ełk
Menu